Informace z obchodního rejstříku

Obchodní firma - DELOR INTERNATIONAL, spol. s r.o.

IČ-26511479

DIČ-CZ26511479

Datum zápisu - 13. 2. 2002, vedené u Městského soudu v Praze